Showing the single result

Chíp Vi Xử Lý (CPU)

CPU Intel® Core™ i9-7900X

13,050,000 
Xem nhanh
X